• (0286) 566 98 75
  • 0541 566 9875
  • info@idoldilokulu.com
GENEL İNGİLİZCE

Idol English’de “Communicative Approach” İletişimsel Yaklaşım ilkesinden hareket ederek

hazırlanmış Genel İngilizce Eğitim Programlarımızda İngilizce dilinin tüm işlevlerinin etkili

ve doğru kullanımı öğrencilerimize sistemli bir şekilde öğretilir.

İngilizce öğrenimine yeni bir boyut getiren, günümüzde TOEFL, IELTS gibi uluslararası

sınavların temelinde yer alan ve artık tüm dünyada kullanılmaya başlanan blok sistemli eğitim

programımız, deneyimli akademik kadromuzun pedagojik bilgi ve tecrübeleri ile

öğrencilerimizin eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda özenle oluşturulmuştur.

Genel İngilizce Eğitim Programlarında dersler bir bütün halinde ilerlerken, İngilizce dil

eğitiminin temel öğeleri olan dil bilgisi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme konuları blok

sistemde ayrı ayrı ele alınır.

Her ünitede dersler ilginç, güncel ve yararlı konularla birlikte verilerek öğrencilerimizin

derslere daha aktif katılımı sağlanır.

Idol English Genel İngilizce Eğitim Programlarında her kur sonunda başarılı olan kursiyerler

sertifika almaya hak kazanırlar. Her seviyede kursiyerin sadece 1 defa sertifika alma hakkı

vardır. Idol English Genel İngilizce Eğitim Programlarında verilen sertifikalar MEB onaylı

sertifikalardır.

Ölçme ve değerlendirme, eğitim süreçleri için vazgeçilmez bir unsurdur. Zamanında

yapılmayan ölçme ve değerlendirme anlamını yitirir. Kurlar içinde her bloğun sonunda

kursiyerlerin bilgi seviyelerini kontrol etmek ve eğer varsa eksikliklerini tespit edebilmek için

3 sınav yapılır. Kursiyerlerin bir üst kura geçebilmeleri için kur içerisinde yapılan sınavlara

katılması zorunludur.

Verimli bir İngilizce eğitimi, seviyenize en uygun sınıflarda mümkündür. Idol English’in

kursiyerleri detaylı bir seviye sınavının ardından kendilerine en uygun sınıflara yerleştirilirler.

Kurumumuzda yıl içerisinde toplam 2 Kurluk Eğitim Sistemi uygulanır.

İlk 2 kurda Genel İngilizce eğitimi verilmektedir. Her kurun içeriği o kurun seviyesine uygun

olarak öğrencinin sistemli bir şekilde ilerlemesi için hazırlanmıştır.

Başvuru Formu
Ödeme Tipi