• (0286) 566 98 75
  • 0541 566 9875
  • info@idoldilokulu.com
ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE

Idol English’de çeşitli meslek gruplarına ve spesifik ihtiyaçlara yönelik Özel Amaçlı İngilizce

Dil Eğitim Programları da sunulmaktadır. Bu programlara katılan öğrenciler İngilizce’yi bir

takım profesyonel becerilerle iletişim kurmak ve mesleki bazı özel fonksiyonları

gerçekleştirmek için öğrenmektedirler. Bu nedenle, bir ESP programı, gerekli İngilizce

alanının işlevlerinin, ihtiyaçlarının ve amaçlarının değerlendirmesi üzerine inşa edilmektedir.

Idol English Özel Amaçlı İngilizce Dil Eğitim Programlarına katılmak isteyen öğrencilerin 4

kurluk eğitim sistemimize göre en az 2 kur seviyesinde İngilizce dil bilgisine sahip olması

gerekmektedir. Seviyesi 2 kur’dan az olanların, Genel İngilizce Eğitim Programına

katılmaları gerekmektedir.

Idol English Özel Amaçlı İngilizce Dil Eğitim Programlarında eğitimler modüler sisteme göre

verilmekte olup modül sayısı program içeriğine bağlı olarak değişmektedir.

Modül bitirme süreleri haftalık ders yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.

Sınıflar ayrıntılı bir seviye tespit sınavı sonucunda aynı seviyedeki öğrencilerden oluşturulur.

Başvuru Formu
Ödeme Tipi